Ympäristösitoumus

Tärkeimmät tavoitteemme kohti vuotta 2025

Innovoimme ympäristön hyväksi

  • >60 % uusiutuvaa energiaa
  • 65 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä omissa toiminnoissa (80 %) vähennys vuonna 2040) 
  • 30 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä arvoketjussa, omien toimintojen ulkopuolella (75 % vähennys vuonna 2040)
  • 30 % vähennys energian ja veden kulutuksessa
  • 50 % vähemmän ruokahävikkiä
  • Orklan ympäristön eteen tekemä työ tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) 12, 13, 14, 15 ja 17 saavuttamista.