Orkla vauhdittaa ilmastoponnistelujaan

Science Based Targets initiative on hyväksynyt Orklan ilmastotavoitteet vuodelle 2025.

12.10.2018

Orklan tavoitteena on laskea oman toimintansa kasvihuonepäästöjä yli 60 % vuoteen 2025 mennessä. Samaan aikaan Orkla haluaa pienentää myös raaka-ainetuotantonsa välillisiä ilmastovaikutuksia.

”Meidän täytyy pikaisesti löytää ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Siksi toimimme nyt kaikissa arvoketjumme osissa vähentääksemme päästöjämme niin, että ne ovat linjassa tutkijoiden antamien vaatimusten kanssa ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi korkeintaan kahteen asteeseen”, sanoo Inger Johanne Eikeland, EHS-asioista vastaava johtaja Orklalla.

Orkla-konserni on toinen norjalainen yritys, jonka tavoitteet  on vahvistanut kansainvälinen Science Based Targets initiative (SBTi). Orkla on ainoa yritys Suomessa, joka on liittynyt tavoitteeseen. Maailmanlaajuisesti yhteensä 492 yritystä on sitoutunut sellaisten tavoitteiden asettamiseen, jotka ovat linjassa tieteeseen perustuvien ilmastolaskelmien kanssa. Näistä 140 on läpikäynyt validointiprosessin.

“Onnittelemme Orklaa päästövähennyksiensa vahvistamisesta Science Based Targets -aloitteen kautta. Asettamalla tavoitteet, jotka ovat linjassa globaalien pyrkimysten kanssa ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten välttämiseksi, Orkla on vahva osa globaalin talouden muutosta vähähiilistä tulevaisuutta kohti”, sanoo Alexander Farsan, joka johtaa WWF:n tieteeseen perustuvia tavoitteita. WWF on yksi SBTi:n kumppaneita.

”Me emme tavoittele vain omien päästöjemme vähentämistä, vaan otamme myös vastuuta toimitusketjumme ympäristövaikutuksista asettamalla tavoitteita myös raaka-ainetuottajillemme. Tavoitteenamme on laskea välillisiä kasvihuonekaasupäästöjä noin 30 % vuoteen 2025 mennessä”, Eikeland toteaa.

Orklan Science Based Targets -aloitteen vahvistamat ilmastotavoitteet:

  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 63 %* vuoteen 2025 ja 77 %* vuoteen 2040 mennessä.
  • Välillisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 29 %* vuoteen 2025 ja 77 %* vuoteen 2040 mennessä.

(*Verrattuna vuoteen 2014)

Oman vesivoiman tuottaminen

“Jotta saavutamme tavoitteemme kasvihuonekaasujen vähentämiseksi, siirrymme fossiilisesta uusiutuvaan energiaan. Kaikki Euroopassa käyttämämme sähkö on jo uusiutuvaa. Omien vesivoimaloidemme avulla tuotamme viisikertaisesti enemmän uusiutuvaa sähköä kuin käytämme”, Eikeland selittää.

Dokumentoidakseen uusiutuvan sähkön käyttöään, Orkla hankkii Guarantees of Origin -vahvistukseen omille vesivoimaloilleen.

Orkla-yritykset tekevät myös päättäväisesti työtä energian ja veden kulutuksen sekä elintarvike- ja ruokajätteen vähentämiseksi sekä resurssien käytön optimoimiseksi. Lisäksi vastuulliset innovaatiot ovat korkealla Orklan agendalla. Näiden tuloksena on syntynyt kasvipohjaisia vaihtoehtoja lihalle sekä laaja valikoima tuotteita pienemmällä ympäristöjalanjäljellä.

Metsäkadon nollaaminen

Noin 95 % Orklan välillisten kasvihuonekaasujen päästöistä syntyy raaka-aineiden tuotannossa. Pyrkimykset estää raaka-aineen tuotannon yhteydessä tapahtuva metsäkato ovat erityisen tärkeitä kasvihuonekaasupäästöjen eliminoimisessa. Orklalla on linjaus tukea toimitusketjuja, jotka vähentävät metsäkatoa. Orkla myös mittaa tätä yhdessä toimittajien ja sertifiointiyritysten kanssa.

“Tarkastelemme nyt tapoja, joiden avulla voimme kannustaa toimittajiamme omien ilmastotavoitteiden asettamiseen, ja seuraamme myös heidän työtään päästöjen vähentämiseksi systemaattisemmin”, sanoo Inger Johanne Eikeland.

Lue lisää ympäristö- ja ilmastotyöstämme Orkla vuosiraportista https://annualreport2017.orkla.com/

Faktaruutu

  • Science Based Targets (SBT) on yhteistyö, jonka osapuolia ovat CDP, World Resources Institute (WRI), WWF ja YK:n ilmastopaneeli, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), jotka yhdessä mobilisoivat yrityksiä asettamaan päästövähennystavoitteita, jotka ovat linjassa ilmastotieteeseen perustuvien tavoitteiden kanssa.
  • SBT käyttää tieteeseen perustuvaa, systemaattista tapaa laskea ja dokumentoida päästöjä.
  • SBT-aloitteen julkistamisen jälkeen 492 yritystä on sitoutunut asettamaan ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteet ja yli 140 yritystä on validoinut tavoitteet.
  • Lue lisää Science Based Targets -aloitteesta: http://sciencebasedtargets.org/