Landscape_9_red-aspect-ratio-16-9

Vastuullisuustavoitteemme vuodelle 2025

Vastuullisuusstrategiassamme on selkeät tavoitteet työllemme kohti vuotta 2025. Olemme nostaneet keskiöön viisi aluetta, joiden puitteissa panostuksemme on erityisen tärkeää sekä ympäristön, yhteiskunnan että pitkäjänteisen arvonluomisen kannalta. Kestävä kasvu on elinkeinoelämän uusi normi. Suurena pohjoismaisena yrityksenä meillä on vastuu olla toimialamme edelläkävijä vastuullisuudessa.

Ympäristösitoumus – innovoimme ympäristön hyväksi

 • > 60 % uusiutuvaa energiaa
 • 65 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä omissa toiminnoissa ​(80 % vähennys vuoteen 2040 mennessä), vertailuvuosi 2014
 • 30 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä arvoketjussa, omien toimintojen ulkopuolella (75 % vähennys vuoteen 2040 mennessä)
 • 30 % vähennys energian ja veden kulutuksessa
 • 50 % vähemmän ruokahävikkiä

Vastuulliset hankinnat – valmistamme tuotteemme vastuullisista raaka-aineista

 • Turvaamme työntekijöiden oikeudet
 • Tavoitteena sertifioidut, vastuulliset raaka-aineet
 • Edistämme vastuullista kalastusta ja viljelyä
 • 100 % kierrätettävät pakkaukset
 • 75 % pakkauksista valmistettu uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista
 • 50 % muovipakkauksista valmistettu uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista

Terveellinen elämäntapa – teemme terveellisestä elämästä helpompaa

 • Tuplaamme terveellistä elämäntapaa edistävien tuotteiden ja palveluiden kulutuksen
 • 15 % vähemmän suolaa ja sokeria tuotteissamme
 • Innostamme ihmisiä terveelliseen elämäntapaan

Turvalliset tuotteet – rakennamme luottamusta turvallisilla tuotteilla

 • 100 % ruoan tuotantolaitoksista vihreällä tasolla
 • 100 % hyväksytyt tavarantoimittajat
 • Varmistamme kaikkien tuotteidemme turvallisuuden myös jatkossa​

Ihmisistä ja yhteiskunnasta välittäminen – vaikutamme positiivisesti yhteiskuntaan

 • Vahva paikallinen sitoumus vastuullisuuteen
 • 100 % sitoutuneisuus Orklan ihmisoikeuksia koskeviin linjauksiin
 • Luomme terveitä ja turvallisia työpaikkoja ilman tapaturmia​
 • 50 % naisia johtotehtävissä kaikilla tasoilla​
 • Suoraselkäisyyden kulttuuri joka paikassa​