employees_2500-aspect-ratio-16-9

Vuoden 2021 Orkla Sustainable Life Barometerin mukaan suomalaiset haluavat tehdä vastuullisempia ja ilmastolle parempia valintoja

Suomalaiset ovat Pohjoismaiden innokkaimpia kasvisruoan ystäviä

Yritysten vastuullisuus on tärkeää suomalaisille kuluttajille, mutta vastuullisuuden arvostaminen ei kuitenkaan aina heijastu käyttäytymiseemme. Tämä selviää Orklan teettämästä Sustainable Life Barometer -kuluttajatutkimuksesta, jossa selvitettiin pohjoismaisten ja balttilaisten kuluttajien vastuullisuusasenteita.

Yli puolet suomalaisista kuluttajista (56 %) välttää ostamasta tuotteita yrityksiltä, joiden vastuullisuusprofiilin he kokevat heikoksi. Tulos eroaa selvästi muista Pohjoismaista, joissa keskimäärin vain joka kolmas vastaaja ilmoitti tekevänsä samoin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että kuluttajien huoli luonnonkatastrofeista on kasvanut merkittävästi kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa yksi neljästä vastaajasta on huolissaan niistä, kun aiemmin huolestuneiden osuus oli 5 %.

”Myös huoli ilmastosta ja sen lämpenemisestä on Suomessa korkea. Lisäksi muovin määrä meressä puhuttaa Suomessa enemmän kuin muissa maissa”, kertoo Nina Olin, Orklan viestintäjohtaja Suomessa.

Suomalaiset haluavat tehdä vastuullisempia ja ilmastolle parempia valintoja

Tutkimustulosten perusteella valtaosa suomalaisista haluaisi tehdä ilmastoystävällisempiä valintoja arjessaan. Vastuullisten tuotteiden tunnistaminen koetaan kuitenkin vaikeaksi.

”Tulokset korostavat yritysten vastuuta luotettavan tiedon välittäjänä. Siksi tieteeseen perustuvat tavoitteet, joita myös Orkla käyttää, ovat erityisen tärkeitä yrityksen ja tuotteen vastuullisuudesta kerrottaessa. Myös tiedon saatavuus ja ymmärrettävyys korostuu”, Olin sanoo.

Erityisesti tuotteen ilmastovaikutukset korostuvat suomalaisten keskuudessa, sillä jopa 65 % vastaajista ilmoittaa suosivansa tuotteita, joilla on pienempi ilmastovaikutus. Tämä osuus on korkein kaikista Pohjoismaista.

Kasvisruoka houkuttaa suomalaisia

Suomalaiset ovat kaikista vastaajamaista halukkaimpia lisäämään kasvipohjaisten tuotteiden osuutta omassa ruokavaliossaan, vaikka kokeiluaste onkin hiukan laskenut viime vuodesta. Korkein osuus kasvipohjaisia tuotteita kokeilleista vastaajista löytyykin Suomesta. Varsinkin vaihtoehdot erilaisille maitotuotteille ovat jo tärkeä osa suomalaisten ruokavaliota.

Suosituimmat kasvis- tai vegaanituotteet Suomessa ovat kokeiluasteeltaan (%):

  • Vegenakki (47 %)
  • Vegepizza (45 %)
  • Vegehampurilainen (44 %)
  • Kasvipohjainen maito (42 %)
  • Kasvipohjainen jäätelö (42 %)

Säännöllisimmin Suomessa ostetaan kasvipohjaista maitoa, kasvis- tai vegaanista valmisruokaa sekä kasvis- tai vegaanista pizzaa.

Kasvipohjaisten tuotteiden lisäämiseen on kuitenkin tutkimuksen mukaan esteitä, joista tärkeimmät ovat maku ja tuotteiden tarjoama vaihtelu. Maun ohella myös hinta ja tuotteen koostumus vaikuttavat kasvipohjaisten tuotteiden ostopäätökseen.

”Yli kolmasosa suomalaisista kokee, että kasvipohjaiset tuotteet eivät maistu hyvältä. Tässä meillä kasvipohjaisten tuotteiden valmistajilla on tärkeä tehtävä. Jos haluamme nostaa kasvipohjaisten tuotteiden osuutta suomalaisten ruokavaliossa, maun pitää olla kohdallaan”, Olin sanoo.

Tutustu Orkla Sustainable Life Barometer -tutkimuksen tuloksiin

Orkla Sustainable Life Barometer -webinaariesitys

Järjestyksessään kolmas Orkla Sustainable Life Barometer -tutkimus toteutettiin lokakuun ja marraskuun 2021 aikana samanaikaisesti kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhteensä 7 000 vastaajan tutkimus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden maiden väliseen vertailuun vastuulliseen kuluttamiseen liittyvissä asenteissa.