Ihmisistä ja yhteiskunnasta välittäminen

Tärkeimmät tavoitteemme kohti vuotta 2025

Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti

  • Vahva paikallinen sitoumus vastuullisuuteen
  • 100 % sitoutuneisuus Orklan ihmisoikeuksia koskevaan politiikkaan
  • Luomme terveitä työpaikkoja ilman tapaturmia
  • 50 % naisia johtotehtävissä kaikilla tasoilla
  • Suoraselkäisyyden kulttuuri joka paikassa

Orklan panostukset yhteiskunnan hyvinvoinnin ja hyvinvoivien työympäristöjen eteen tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 5, 8, 12 ja 17 saavuttamista.