Orkla Sustainable Life Barometer

OSLB: Suomalaiset ovat Pohjoismaiden ilmastotietoisinta kansaa

Suomalaiset ovat kaikista pohjoismaalaisista valmiimpia tekemään ilmastoystävällisiä valintoja arjessa, ja Suomesta löytyy myös Pohjoismaista vähiten ilmastoskeptikkoja. Asenteet eivät kuitenkaan aina heijastu käyttäytymiseemme, selviää Orklan teettämästä Sustainable Life Barometer -kuluttajatutkimuksesta.

Suomessa on kaikista Pohjoismaista vähiten kuluttajia (14 %), jotka eivät ole valmiita tekemään ilmastolle parempia valintoja arjessaan. Myös huoli ilmastonmuutoksesta on Suomessa Pohjoismaiden kärkitasoa, ja ilmastonmuutoksen kieltäjien määrä on Suomessa kaikista alhaisin (16 %).

Neljättä kertaa Pohjoismaissa ja Baltiassa toteutetun Orkla Sustainable Life Barometer -kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisten asenteet eivät aina kuitenkaan heijastu tekoihin – vain kolmasosa suomalaisista on halukas ostamaan ilmastoystävällisiä tuotteita tai palveluita vähentääkseen omaa ilmastojälkeään.

”Tulokset osoittavat, että vastuullisuuden asenneilmasto on kunnossa. Tulokset kuitenkin heijastavat nykyistä maailmantilannetta, jossa ympäristöhaasteet jäävät muiden, lähempänä arkea olevien haasteiden varjoon. Trendi on sama kaikissa Pohjoismaissa, ei vain Suomessa”, sanoo Nina Olin, Orklan viestintäjohtaja Suomessa.

Vastuullisen tuotteen tunnistaminen edelleen vaikeaa

69 % suomalaisista haluaisi tehdä tutkimuksen mukaan vastuullisempia valintoja, mutta 70 % pitää vastuullisen tuotteen tunnistamista vaikeana. Lukemat ovat Pohjoismaiden korkeimmat.

”Vastuullisuudesta puhutaan enemmän kuin koskaan, ja kuluttajien halukkuus suosia vastuulliseksi kokemiaan brändejä ja tuotteita on meillä Pohjoismaiden suurin. Tulokset korostavat viestinnän tärkeyttä sekä yritysten vastuuta tehdä vastuullisista valinnoista helpompia,” Olin sanoo.

Boikottihalukkuuttakin Suomesta löytyy. 55 % suomalaisista välttää tutkimuksen mukaan ostamasta tuotteita heikon vastuullisuusprofiilin yrityksiltä. Muut pohjoismaalaiset tulevat tässä jopa parikymmentä prosenttiyksikköä suomalaisia perässä.

Kasvipohjainen ruoka on suomalaisten suosiossa

Vaikka Suomesta löytyy Pohjoismaista eniten sekasyöjiä (80 %), olemme kuitenkin kaikista vastaajamaista halukkaimpia lisäämään kasvipohjaisten tuotteiden osuutta ruokavaliossa. Suomessa ollaan myös selkeästi muita maita tyytyväisempiä kasvipohjaisten tuotteiden tarjontaan, ja korkein osuus kasvipohjaisia tuotteita kokeilleista vastaajista löytyykin Suomesta.

Varsinkin vaihtoehdot erilaisille maitotuotteille ovat jo tärkeä osa suomalaisten ruokavaliota. Suosituimmat kasvis- tai vegaanituotteet Suomessa ovat kokeiluasteeltaan (%):

  • Kasvipohjainen maito (52 %)
  • Kasvipohjainen jäätelö (48 %)
  • Kasvipohjainen jogurtti (47 %)
  • Vegevalmisruoka (47 %)
  • Vegenakki (46 %)
  • Vegeburgeri (45 %)
  • Vegepizza (44 %)

Säännöllisimmin Suomessa ostetaan kasvipohjaista maitoa, kasvipohjaista jogurttia sekä kasvis- tai vegaanista valmisruokaa.

Vaikka asenteet kasvipohjasta ruokaa kohtaan ovat Suomessa pysyneet ennallaan, niin kasvipohjaisen ruoan lisäämiseen lautaselle liittyy muita esteitä.

”Jopa 41 % suomalaisista kokee, että kasvipohjaiset tuotteet eivät maistu hyvältä. Muita esteitä käytön lisäämiseen ovat ruoanlaiton vaatima aika ja vaikeus sekä vähäinen vaihtelu. Makuun panostaminen ja tuotteiden valinnan ja käytön helpottaminen on tärkeä viesti sekä elintarviketeollisuudelle että kaupalle”, Olin sanoo.

Orkla Sustainable Life Barometer 2022 -webinaariesitys (in English)

Koko raportista voi olla yhteydessä Orklan viestintään: orkla@viestinta.fi

Järjestyksessään neljäs Orkla Sustainable Life Barometer -tutkimus toteutettiin lokakuun 2022 aikana kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhteensä 7 000 vastaajan tutkimus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden maiden väliseen vertailuun vastuulliseen kuluttamiseen liittyvissä asenteissa.