Orkla Suomi – Faktureringsinformation

Från 1.3.2023 är Orkla Suomi Finland Oy Ab:s faktureringsinformation:

Företags-ID: 0205117-8 (detsamma som för Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab)
Fakturans mottagare: Orkla Suomi Finland Oy Ab

E-fakturor:
• E-faktureringsadress: TE003702051178
• Operatörens namn: Tietoevry Oyj
• Operatörs-ID: 003701011385
• PEPPOL: 0216:003702051178

PDF-fakturor:
• E-postadress för fakturor (i kraft från och med 1.3.2023): invoice.orklasuomi@orkla.com
(det här är en automatisk e-postadress så sänd inte ytterligare frågor eller kommentarer till denna e-postadress)
• Bara en inköpsorder och en faktura per e-postmeddelande, och bara en faktura per PDF-fil (inklusive alla bilagor och andra dokument)

Pappersfakturor (rekommenderas inte):
• Orkla Suomi Finland Oy Ab, PL 7530, 00002 HELSINKI

Med alla faktureringsscenarion (e-fakturor, PDF fakturor, pappersfakturor):
Referensen i fakturan måste alltid vara:
o Ett giltigt inköpsordernummer (45xxxxxxx) (om det finnas)
o ELLER fakturabeställarens e-postadress

Om fakturan är en inköpsorderfaktura:
o Vänligen sända bara en faktura per inköpsorder
o Vänligen använd samma beställningsenhet (mängdenhet) i fakturan som på inköpsordern
o Vänligen använd samma radnummer (10/20/30) i fakturan som på inköpsordern

Frågor som rör fakturor, betalningar eller kommentarer kan ni sända till Orkla Accounting Center (OAC) (vendor.orklasuomi@orkla.com). Det rekommenderas att i första hand kontakta OAC på
engelska. OAC kommer att svara er på engelska.

*********************************************************************************************************************************