Batskar-4-aspect-ratio-16-9

Orkla pienentää ilmastovaikutustaan – Taffelin ja Oolannin tehtaalla siirrytään tuulivoimalla tuotettuun sähköön

Tammikuun alusta lähtien Orklan tehtaat Suomessa ottavat merkittävän askeleen kohti uusiutuvan sähkön käyttöä, kun Ahvenanmaalla sijaitseva snackstehdas siirtyy paikallisesti tuotettuun tuulivoimaan.

Vuoden 2020 alusta Orklan Ahvenanmaalla sijaitseva tehdas, jossa tuotetaan Taffelin ja Oolannin tuotteet, siirtyy täysin paikallisen energiayhtiön Allwindsin tuottamaan tuulivoimaan.

Yhden tuulimyllyn tuottama sähkö kattaa Haraldsbyn tehtaan koko vuoden sähkötarpeen. Meille tämä on luonnollinen askel tavoitteellisessa työssä tehtaamme ilmastovaikutuksen vähentämiseksi kautta koko arvoketjun, kertoo tehtaan johtaja Christer Söderström.

YK:n globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan luotettavan ja uusiutuvan energian sekä puhtaiden polttoaineiden saatavuus on edellytys sille, että pystymme kohtaamaan edessämme olevat maailmanlaajuiset haasteet. Suuri osa kasvihuonepäästöistämme tulee tavasta, jolla saamme, jalostamme ja käytämme fossiilista energiaa. Samalla kuitenkin uusiutuvista energiaratkaisuista tulee päivä päivältä halvempia, luotettavampia ja tehokkaampia.

”Muuttamalla tapaamme tuottaa ja kuluttaa energiaa voimme varmistaa sähkö- ja energiapalveluiden saatavuuden vahingoittamatta planeettaamme. Yhä useampi ahvenanmaalainen yritys on valinnut tuulivoiman, ja olemme erittäin iloisia, että myös Orkla on valinnut tehdä näin Ahvenanmaalla sijaitsevalla tehtaallaan”, toteaa Henrik Lindqvist, Allwindsin toimitusjohtaja.

Siirtyminen uusiutuvaan sähköön on linjassa Orklan pitkäaikaisen vastuullisuusstrategian kanssa. Myös Orklan toinen Suomessa sijaitseva tehdas, Pandan tehdas Vaajakoskella, käyttää osittain uusiutuvista lähteistä tuotettua energiaa. Vuoden 2017 alusta lähtien noin 40 % tehtaan energiantuotannosta on tullut vesivoimasta, mikä on linjassa Orklan tehtailleen antaman ohjeistuksen kanssa.

”Keskeinen osa Orklan vastuullisuustyötä on fossiilivapaaseen energiaan siirtyminen niin, että 60 % käyttämästämme energiasta ja kaikki käyttämämme sähkö tulee uusiutuvista lähteistä vuoteen 2025 mennessä. Suomessa olemme tämän kehityksen osalta edelläkävijöitä, kun molemmat tehtaamme, joista suurimmat päästömme tulevat, käyttävät jo osittain uusiutuvaa energiaa. Työ ilmastovaikutuksemme pienentämiseksi jatkuu seuraavien vuosien aikana”, kertoo Katja Salminen, joka vastaa Orklan vastuullisuustyöstä Suomessa.