Taivas-ja-vihrea-tehdas-scaled-aspect-ratio-16-9

Orkla investoi uusiutuvaan energiaan Ahvenanmaan tehtaalla –Taffelin ja Oolannin tuotanto jatkossa osa paikallista kiertotaloutta

Orkla ottaa merkittävän askeleen tuotantonsa ilmastovaikutuksen pienentämiseksi laajentamalla ja tehostamalla omaa biokaasutuotantoaan Taffelin ja Oolannin tehtaalla.

Orklan Ahvenanmaan tehtaalla valmistetaan Suomen suosituimpia Taffel-snackstuotteita ja Oolannin-perunatuotteita. Tehtaan pihalla sijaitseva biokaasulaitos otettiin käyttöön jo 1980-luvun lopulla, josta lähtien tehtaan tuotannosta tulevan perunankuorijätteen avulla on tuotettu biokaasua tehtaan omaan energiatarpeeseen. Ympäristöasioista on huolehdittu myös muilla tavoilla – tehtaalla on oma vedenpuhdistamo ja sähkö saadaan paikalliselta tuulivoimayhtiöltä.

Perunankuorijätteen avulla laitos tuottaa tällä hetkellä n 650 000 m3 biokaasua vuosittain. Tämä vastaa noin 4 095 MWh energiaa vuodessa. Uuden projektin myötä uusiutuvan energian käyttöä on tarkoitus lisätä.

Tehostamisprojektin jälkeen tavoitteena on tuottaa n 1 400 000 m3 biokaasua vuositasolla. Tämä yli kaksinkertaistaa biokaasutuotantomme ja vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden tarvetta, kertoo tehtaan johtaja Christer Söderström.

Samalla kun biokaasutuotannon kasvattaminen lisää uusiutuvan energian määrää, se myös tukee paikallista ravinteiden kiertokulkua. Jatkossa biokaasulaitokseen tuodaan paikalliselta karjatilalta lehmän lantaa, joka nopeuttaa ja tehostaa biokaasutuotantoa. Laitoksella tuotettu biokaasu ohjataan myös jatkossa tehtaan omaan tuotantoon, ja prosessissa syntyvä ravinnejäännös ohjataan takaisin viljelijälle lannoitteeksi.

”Tämä lannan kiertokulku vähentää merkittävästi ravinteiden joutumista maaperään ja pienentää näin koko prosessin ilmastovaikutusta”, kertoo Söderström, joka myös on kehitysprojektin isä.

Investointi tukee Orklan vastuullisuusstrategiaa sekä konsernitasolla että Suomessa

”Tavoittelemme investoinnilla noin 1000 hiilidioksiditonnin vähennystä tuotannon päästöihin. Tämä on iso askel työssämme pienentää arvoketjumme ilmastovaikutusta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä”, kertoo Pasi Flinkman, Orkla Suomen toimitusjohtaja.

Ahvenanmaan tehtaan biokaasuprojekti on osa parhaillaan Ahvenanmaalla toteutettavaa Hungry for Saltvik -projektia. Suomen ympäristöministeriön ja Orklan rahoittaman projektin tavoitteena on parantaa ravinteiden kiertoa Ahvenanmaalla ja aktivoida paikallista ruokakansalaisuutta. Projekti on osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ohjelmaa (Raki), jonka tavoitteena on vähentää Itämereen joutuvien ravinteiden määrää.