Orklan Pieni ilmastojälki -merkki kertoo tuotteen ilmastovaikutuksesta

Abban sillipurkkeihin ja Paulúnsin myslipakkauksiin lisätään kevään aikana Orklan Pieni ilmastojälki -merkki, joka kertoo tuotteen ilmastovaikutuksen olevan alle puolet ruoan keskimääräisestä ilmastovaikutuksesta. Orkla haluaa merkin avulla nostaa tietoisuutta ruoan ilmastovaikutuksesta ja auttaa kuluttajia tekemään ilmastoystävällisiä valintoja.

18.05.2021

Orklan Sustainable life -kuluttajatutkimuksen mukaan 66 % suomalaisista haluaa ostaa tuotteita, joilla on pienempi ilmastovaikutus. Samaan aikaan vastuullisten tuotteiden tunnistaminen koetaan kuitenkin vaikeaksi. Orklan Pieni ilmastojälki -merkin tarkoituksena on auttaa kuluttajia tunnistamaan tuotteita, joiden vaikutus ilmastoon on pieni. Ensimmäisenä merkki otetaan Orklalla käyttöön osassa Abban ja Paulúnsin tuotteita.

”Haluamme helpottaa ilmastoystävällistä kuluttamista, ja Pieni ilmastojälki -merkki on tärkeä osa tätä työtä. Toivomme, että merkki toimisi konkreettisena apuna kuluttajille, joita askarruttaa kaupassa valitsemansa ruoan ilmastovaikutus”, sanoo Orkla Suomen innovaatio- ja vastuullisuusjohtaja Katja Salminen.

Ilmastojälkiasteikko linjassa YK:n ilmastotavoitteiden kanssa

Ruoan keskimääräinen ilmastovaikutus Pohjoismaissa on tällä hetkellä 1,6 hiilidioksidiekvivalenttia annosta kohden ja 4,2 kiloa kohden. Orklan Pieni ilmastojälki -merkki lisätän vain tuotteisiin, joiden ilmastovaikutus on alle puolet tästä, eli ilmastojälkiasteikossa 0,8 tai 2,1 alapuolella.

”Meidän täytyy puolittaa päästömme, jotta pääsemme YK:n asettamaan 1,5 asteen tavoitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi. Tämä koskee myös ruokatuotantoa, joka aiheuttaa noin neljäsosan maailman kasvihuonepäästöistä. Siksi ruoan ilmastojälkiasteikko, johon Pieni ilmastojälki -merkki perustuu, on linjassa YK:n tavoitteiden kanssa ”, Salminen kertoo.

Orklan tuotteiden ilmastovaikutus on laskettu ruotsalaisen RISE:n (Research Institutes of Sweden) elintarvikkeiden ilmastotietokannan sekä Orklan oman ilmastotyökalun avulla. Laskelmissa on huomioitu tuotteen koko elinkaari aina raaka-aineista ja tuotannosta kuljetuksiin ja pakkauksiin.

”Käyttämämme tietokanta on laaja, joten se toimii hyvänä indikaattorina tuotteen keskimääräisestä ilmastovaikutuksesta ja tukee ilmastoystävällisempien valintojen tekemistä. Se ei kuitenkaan anna tuotekohtaista absoluuttista lukua ilmastovaikutuksesta,” Salminen toteaa.

Tavoitteena laajentaa ilmastolaskelmia myös muihin tuotteisiin

Pieni ilmastojälki -merkillä varustetut Abba-sillit ilmestyvät kauppoihin maaliskuusta alkaen. Myös kaikkien Paulúnsin mysli- ja granolatuotteiden ilmastojälki on laskettu, ja merkki ilmestyy pienen ilmastojäljen tuotteisiin myöhemmin keväällä.

”Tavoitteenamme on tehdä ilmastolaskelmia jatkossa yhä useammalle tuotteelle, työmme on vasta alkanut. Seuraamme myös mielenkiinnolla käynnissä olevia hankkeita, joiden tavoitteena on luoda jopa kansainvälisesti vertailtava viitekehitys ilmastolaskelmille”, Salminen kertoo.

Abban ja Paulúnsin tuotteiden ilmastovaikutukseen voi tutustua tarkemmin brändien kotisivuilla, pauluns.fi ja abba.fi. Katso myös tekemämme video Pieni ilmastojälki -merkistä.

Yhteydet

Katja Salminen

Innovation Director CSR, Consumer Service

katja.salminen@orkla.fi