Generalforsamling 2021

Orklas generalforsamling ble avholdt 15. april 2021 kl. 12.30. På grunn av restriksjoner og råd fra norske myndigheter knyttet til COVID-19 ble møtet gjennomført helelektronisk.