Generalforsamling 2020

Orklas ordinære generalforsamling ble avholdt 16. april 2020 på Orklas hovedkontor i Drammensveien 149.

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt på grunn av Covid-19 situasjonen. Til stede var fem stemmeberettigede personer, konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch, styrets leder Stein Erik hagen, Selskapets valgte revisor Ernst & Young AS, v/statsautorisert revisor Erik Mamelund (via video).

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs 26. mars 2020.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2019 med kroner 2,60 pr. aksje.

Utbyttet vil bli utbetalt 27.04.2020 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Det ble også gjort noen endringer i styret. Anna Mossberg og Anders Kristiansen ble valgt inn som nye styremedlemmer. Grace Reksten og Lars Dahlgren trer ut av styret.