Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä:

Arvonnan järjestää Orkla Care Oy, Äyritie 16, 01510 Vantaa (myöhemmin ’Järjestäjä’)

2. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa kilpailujulkaisuiden julkaisemisesta 8.1.2021 jatkuen 11.1.2021 klo 09.00 asti. Kaiken kaikkiaan arvontajulkaisuja julkaistaan Orkla Finland Facebook-kanavalla 1 kpl ja Instagram-kanavalla 1 kpl. Osallistuminen tapahtuu kommentoimalla julkaisuun. Arvonta suoritetaan ja voittajille ilmoitetaan 11.1.2021. Arvonta-ajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei huomioida.

3. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt pois lukien järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä sekä muut tämän kampanjan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät. Alle 16-vuotiaiden osallistuminen edellyttää huoltajan nimenomaista hyväksyntää.

4. Arvonnan palkinto

Arvonnan palkintona on 1 paketti Orklan hygienia- ja kodinpuhdistustuotteita Jordan-, Lumme-, Bliw- ja hth-merkeiltä. Palkinnon arvo on noin 25 €.

Palkintoja arvotaan yhteensä 2 kappaletta, yksi Facebookissa ja yksi Instagramissa osallistuneiden kesken. Voittoja ei voi muuttaa rahaksi.

5. Arvonnan suorittaminen

Palkinnot arvotaan järjestäjän toimesta kaikkien osallistujien kesken 11.1.2021. Järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan, mikäli alkuperäiseen voittajaan ei saada yhteyttä ilmoitettujen yhteystietojen avulla viikon kuluessa arvonnasta, tai mikäli epäillään väärinkäytöstä tai muusta syystä.

6. Voitoista ilmoittaminen ja palkinnon toimittaminen

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä, kun arvonta on suoritettu ja voittajan etunimi tai nimimerkki voidaan julkaista kilpailujulkaisussa tai kommenttikentässä. Palkinnot toimitetaan postitse ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

7. Henkilötietojen käyttö

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja Orkla Care Oy:n kilpailuiden osallistujarekisterin tietosuojaselosteessa ja informointiasiakirjassa kuvatulla tavalla. Järjestäjä ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Voittaneiden osallistujien henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi tietosuojalain mukaisesti. Voittanut osallistuja voi halutessaan pyytää järjestäjää poistamaan kaikki arvontaa ja palkintojen toimittamista varten tallennetut henkilötietonsa. Lisätietoja Orkla Care Oy:n tietosuojaperiaatteista löytyy osoitteesta https://www.orkla.com/legal/fi/tietosuoja/.

8. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa arpajaisiin osallistumiseen tai palkintoon liittyvistä mahdollisista vahingoista. Kilpailun järjestäjän vastuu kilpailun osanottajia kohtaan ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä liittyen kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

9. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kaikkia Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä. Kampanja ei ole Instagramin eikä Facebookin järjestämä, tukema, suosittelema tai sponsoroimia eikä kampanja liity mitenkään Instagramiin eikä Facebookiin. Näin ollen kampanjaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.

10. Yhteydenotot

Kampanjaan liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen viestinta@orkla.fi