Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä:

Arvonnan järjestää Orkla Suomi Finland Oy Ab,  Äyritie 16, 01510 Vantaa (myöhemmin ’Järjestäjä’)

2. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa kilpailujulkaisun julkaisemisesta 15.3.2024 jatkuen 18.3.2024 klo 09.00 asti. Arvontajulkaisuja julkaistaan Orkla Finland Instagram-kanavalla 1 kpl. Osallistuminen tapahtuu seuraamalla @orklafinland Instagram-tiliä ja kommentoimalla julkaisuun. Arvonta suoritetaan ja voittajille ilmoitetaan 18.3.2024. Arvonta-ajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei huomioida.

3. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt pois lukien järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä sekä muut tämän kampanjan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät. Alle 16-vuotiaiden osallistuminen edellyttää huoltajan nimenomaista hyväksyntää.

4. Arvonnan palkinto

Arvonnan palkintona on Orklan tuotepaketti. Palkinnon arvo on noin 15 €. Voittoa ei voi muuttaa rahaksi.

5. Arvonnan suorittaminen

Arvomme 1 kpl palkinnon järjestäjän toimesta kaikkien osallistujien kesken 18.3.2024. Järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan, mikäli alkuperäiseen voittajaan ei saada yhteyttä ilmoitettujen yhteystietojen avulla viikon kuluessa arvonnasta, tai mikäli epäillään väärinkäytöstä tai muusta syystä.

6. Voitoista ilmoittaminen ja palkinnon toimittaminen

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä, kun arvonta on suoritettu ja voittajan etunimi tai nimimerkki julkaistaan kilpailujulkaisussa tai kommenttikentässä. Palkinto toimitetaan postitse ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

7. Henkilötietojen käyttö

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja Orkla Suomi Finland Oy Ab:n kilpailuiden osallistujarekisterin tietosuojaselosteessa ja informointiasiakirjassa kuvatulla tavalla. Järjestäjä ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Voittaneiden osallistujien henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi tietosuojalain mukaisesti. Voittanut osallistuja voi halutessaan pyytää järjestäjää poistamaan kaikki arvontaa ja palkintojen toimittamista varten tallennetut henkilötietonsa. Lisätietoja Orkla Suomi Finland Oy Ab:n tietosuojaperiaatteista löytyy osoitteesta: www.orkla.com/legal/fi/

8. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa arpajaisiin osallistumiseen tai palkintoon liittyvistä mahdollisista vahingoista. Kilpailun järjestäjän vastuu kilpailun osanottajia kohtaan ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä liittyen kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

9. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kaikkia Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä. Kampanja ei ole Facebookin eikä Instagramin järjestämä, tukema, suosittelema tai sponsoroimia eikä kampanja liity mitenkään Facebookiin tai Instagramiin. Näin ollen kampanjaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.

10. Yhteydenotot

Kampanjaan liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen viestinta@orkla.fi