Yritysten vastuullisuus ohjaa suomalaisten kuluttajien ostopäätöksiä

Yritysten vastuullisuus on tärkeää suomalaisille kuluttajille, ja se, miten kuluttaja kokee yrityksen vastuullisuusprofiilin, vaikuttaa myös ostopäätöksiin. Tämä selviää Orklan teettämästä Sustainable Life -kuluttajatutkimuksesta, jossa selvitettiin pohjoismaisten ja balttilaisten kuluttajien asenteita vastuullisuuteen.

26.11.2020

Yritysten vastuullisuus ohjaa suomalaisten kuluttajien ostopäätöksiä

Yli puolet suomalaisista kuluttajista (58 %) välttää ostamasta tuotteita yrityksiltä, joilla koetaan olevan heikko vastuullisuusprofiili. Tulos eroaa selvästi naapurimaistamme, joissa vain keskimäärin 37 % kuluttajista ilmoitti tekevänsä samoin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että kuluttajien huoli ilmastosta on lisääntynyt kaikissa Pohjoismaissa, myös Suomessa, missä ilmastoskeptikkojen osuus on myös Pohjoismaiden alhaisin. Merkittävimmät huolenaiheet kuitenkin vaihtelevat maiden kesken.

”Pohjoismaissa ollaan enemmän huolestuneita ilmastosta, kun taas Baltian maissa huolta aiheuttaa varsinkin jätteiden käsittely. Suomessa huoli muovin määrästä meressä korostuu myös enemmän kuin muissa maissa”, kertoo Nina Olin, Orklan viestintäjohtaja Suomessa.

Suomalaiset haluavat tehdä vastuullisempia ja ilmastolle parempia valintoja

71 % suomalaisista haluaisi ostaa vastuullisia tuotteita, mutta vastuullisten tuotteiden tunnistaminen koetaan kuitenkin edelleen vaikeaksi.

Erityisesti tuotteen ilmastovaikutukset korostuvat suomalaisten keskuudessa, sillä jopa 66 % ilmoittaa suosivansa tuotteita, joilla on pienempi ilmastovaikutus. Tämä osuus on korkein kaikista Pohjoismaista. Lisäksi 68 % haluaa tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja arjessa.

”Tulokset korostavat vastuullisuusviestinnän tärkeyttä sekä sitä, että luotettavaa tietoa vastuullisuudesta pitäisi olla paremmin saatavilla. Siksi tieteeseen perustuvat tavoitteet, joita myös Orkla käyttää, ovat erityisen tärkeitä yrityksen ja tuotteen vastuullisuudesta kerrottaessa”, Olin sanoo.

Kasvipohjaisten tuotteiden käyttö yleistymässä

Vaikka Suomessa on edelleen eniten sekasyöjiä (81 %) suhteessa muihin maihin, kasvisruokavaliota noudattavien osuus on meillä kaikista Pohjoismaista korkein (7 %). Suomalaiset ovat myös innokkaita kokeilemaan kasvipohjaisia tuotteita (63 %), tätä korkeampi luku löytyy vain Ruotsista.

”Vaikka kokeiluaste onkin korkeampi Ruotsissa, kasvipohjaiset vaihtoehdot päätyvät Suomessa useammin lautasille. Suomesta löytyy eniten kuluttajia, jotka ostavat kasvipohjaisia tuotteita vähintään kerran kuussa, tuotekategoriasta riippumatta”, Olin kertoo.

Yli kolmasosa muista kuin sekasyöjistä kokee kuitenkin, että kasvipohjaiset tuotteet eivät maistu hyvältä. Maun ohella myös hinta, tuotteen rakenne ja vastuulliset raaka-aineet vaikuttavat kasvipohjaisten tuotteiden ostopäätökseen.

”Tässä meillä kasvipohjaisten tuotteiden valmistajilla on tärkeä haaste. Jos haluamme nostaa kasvipohjaisten tuotteiden osuutta suomalaisten ruokavaliossa, maun pitää olla kohdallaan”, Olin kiteyttää.

Järjestyksessään toinen Orkla Sustainable Life Barometer -tutkimus toteutettiin lokakuun aikana samanaikaisesti kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhteensä 7 000 vastaajan tutkimus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden maiden väliseen vertailuun vastuulliseen kuluttamiseen liittyvissä asenteissa.

Tutustu Sustainable Life Barometer -tutkimuksen tuloksiin

Yhteydet

Nina Olin

CCO/Orkla Corporate Communications Finland

nina.olin@orkla.fi