Yhdistämme voimamme ympäristön hyväksi

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Tämän vuoksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on tärkeimpiä tehtäviä ympäristöön liittyen. Tässä artikkelissa kerromme, miten me Orklassa otamme vastuun ympäristöstä ja ilmastosta.

23.04.2019

”Työskentelemme järjestelmällisesti energian ja veden kulutuksen vähentämiseksi, uusiutuvan energian tuotannon turvaamiseksi sekä elintarvike- ja muiden jätteiden vähentämiseksi kaikissa toiminnoissamme 30 maassa. Näillä teoilla olemme pienentäneet omien toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä yli 50 % vuodesta 2014 ”, kertoo Inger Johanne Eikeland, Orklan ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjohtaja.

Arjen vihreät valinnat helpommiksi

Kestävät innovaatiot ovat korkealla Orklan asialistalla, ja olemme tuomassa markkinoille enenevissä määrin kasviperäisiä vaihtoehtoja lihalle, sekä laajan valikoiman tuotteita, joilla on pienempi ekologinen jalanjälki.

”Monet kuluttajat haluavat tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja päivittäin. Siksi keskitymme jatkuvasti kehittämään tuotteita ja palveluita, joilla on kilpailukykyinen ympäristöprofiili. Kun yhä useammat Orklan tehtaat siirtyvät uusiutuvaan energiaan, tuotteidemme ilmastovaikutukset vähenevät ja alati kasvava määrä tuotteita pystytään valmistamaan käyttämällä 100 prosenttisesti uusiutuvaa energiaa”, Eikeland huomauttaa.

Itse tuotettua vesivoimaa

”Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen saavuttamiseksi olemme siirtymässä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin, ja kaikki Euroopassa käyttämämme sähkö on jo uusiutuvaa. Tuotamme omissa vesivoimalaitoksissamme viisi kertaa niin paljon uusiutuvaa sähköä, kuin omaan käyttöömme kuluu”, Eikeland kertoo.

Ostamalla Orklan vesivoimaloihin sidoksissa olevia alkuperätakuita varmistamme, että toimistomme ja tehtaamme Euroopassa käyttävät uusiutuvaa sähköä. Orkla-konserniin kuuluvat yritykset pyrkivät aktiivisesti korvaamaan fossiilisia polttoaineita ympäristöystävällisellä energialla, ja useat tehtaat ovat jo kokonaan luopuneet fossiilisista polttoaineista. Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2018 oli 39 %.

Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet

Heinäkuussa 2018 kansainvälinen Science Based Targets-initiative (SBTi) -järjestö hyväksyi Orklan ilmastotavoitteet vuoteen 2025 saakka. Orkla on toinen norjalainen yritys, jonka ilmastotavoitteet ​​SBTi on hyväksynyt.

”Emme ainoastaan pyri vähentämään omia päästöjämme, vaan otamme vastuuta myös tuotteidemme arvoketjuissa syntyvistä ilmastovaikutuksista kohdistamalla toimenpiteitä raaka-aineiden tuotantoon. Tavoitteenamme on vähentää epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä noin 30 % vuoteen 2025 mennessä”, Inger Johanne Eikeland lisää.

Nollatoleranssi metsien hävittämiselle

Raaka-aineiden tuotannosta aiheutuu noin 95 % Orklan epäsuorista kasvihuonekaasupäästöistä. Raaka-aineiden tuotantoon liittyvän metsäkadon ehkäiseminen on ratkaisevan tärkeää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Orklan menettelytapoihin kuluu, että suosimme toimitusketjuja, joissa ei hävitetä metsiä, ja toteutamme aloitteita yhteistyössä toimittajien ja sertifiointiorganisaatioiden kanssa.

Ilmastotoimien lisääminen

”Vahvistamme ilmastofokustamme tuomalla paremmin esille uusia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on jouduttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. SBTi:n avulla pyrimme laatimaan suunnitelmia Orklan omien toimintojen ulkopuolisten päästöjen pienentämiseksi. Sen lisäksi, että harkitsemme omaa raaka-ainehankintaamme koskevia toimenpiteitä, tarkastelemme sitä, miten voimme toimia kumppanina toimittajillemme kannustaen heitä asettamaan omat ilmastotavoitteensa ja seuraamaan päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimiaan järjestelmällisemmin ”, toteaa Inger Johanne Eikeland.

  • Orklalla on kunnianhimoinen tavoite siirtyä vähähiiliseen toimintaan keskittymällä tuotekehitykseen, investoimalla uusiutuvaan energiaan sekä vähentämällä energian- ja vedenkulutusta ja jätteiden määrää.
  • Norjan teollisuuden keskiarvoon verrattuna Orklan kasvihuonekaasupäästöt ovat niukat, suurimpien päästöjen aiheutuessa raaka-aineiden tuotanto- ja lopputuotteen kulutusvaiheessa. Koska päästöjä syntyy eniten tuotteen elinkaaren alku- ja loppupäässä, pyritään niitä vähentämään erityisesti näissä kohdissa, mutta myös koko elinkaaren aikana, niiden rajojen mukaan, mitä tutkijat pitävät tarpeellisena ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi.
  • Orkla on vähentänyt omien toimintojensa kasvihuonekaasupäästöjä 54 % vuosina 2014-2018, ja on jo lähestymässä tavoitettaan saavuttaa 60 prosentin vähennys vuoteen 2025 mennessä.
  • Lue lisää ilmastoon liittyvästä työstä vuosikertomuksestamme:

https://annualreport2018.orkla.com/assets/orkla/pdfs/2018/en/Sustainability%20Report.pdf

  • Lue lisää siitä, mitä konsernissa tehdään ilmastokysymysten ratkaisemiseksi:

https://www.orkla.com/news/orkla-steps-climate-efforts/

https://www.orkla.com/news/throw-away-less-use/

https://www.orkla.com/news/home-made-not-always-eco-friendly/