Vastuullisuustyömme etenee

Orkla edistyy hyvin pyrkimyksissään tehdä vastuullisuudesta yhä tärkeämpi innovaation ja kasvun lähde.

19.03.2019

”Me Orklassa haluamme olla osa isoa liikettä, joka on välttämätön kestävään tuotantoon ja kulutukseen siirtymiselle. Orkla panostaa kaikissa 30 maassa tuotekehitykseen, joka edistää terveellistä ja kestävää elämäntapaa”, kertoo Orkla-konsernin vastuullisuusjohtaja Ellen Behrens.

Orkla pyrkii tekemään kestävän kehityksen toimintatavoista olennaisen osan toimintojaan, ja on asettanut kunnianhimoisia, mutta välttämättömiä tavoitteita pyrkimyksilleen vuoteen 2025 saakka.

Miten määritellään kestävä ja vastuullinen tuote?

”Kestävyys ja vastuullisuus ovat yleisiä käsitteitä, joiden pohjalta Orklalla laadittiin kriteerit vastuullisten tuotteiden määrittelyyn vuonna 2018. Nämä kriteerit auttavat meitä tunnistamaan tärkeitä kehityskohtia ja antavat innovaatiotoiminnallemme suunnan. Ne auttavat myös osoittamaan kestävään kehitykseen panostamisen positiivisia kaupallisia vaikutuksia”, Behrens sanoo.

Jotta tuote voidaan luokitella kestäväksi ja vastuulliseksi, sen on täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta kategoriasta: kestävät raaka-aineet, vastuullinen pakkaus ja terveellistä elämäntapaa edistävät tuotteet.

Tuotepakkauksissa edelleen parantamisen varaa

Orkla tutkii erilaisten yhteistyöaloitteiden avulla aktiivisesti mahdollisuuksia kehittää uusiutuviin ja kierrätettyihin materiaaleihin perustuvia uusia pakkaustapoja.

”Yli 90 prosenttia käyttämästämme pakkausmateriaalista on kierrätyskelpoista, ja teemme tiivistä yhteistyötä tutkijoiden, järjestöjen, muiden yritysten sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa löytääksemme ratkaisuja muovin aiheuttamiin ympäristöhaasteisiin”, Behrens kertoo. ”Samaan aikaan meillä on vielä matkaa tavoitteeseemme, että 50 % valmistamistamme muovipakkauksista olisi tehty kierrätetyistä tai uusiutuvista materiaaleista. Jotta saavuttaisimme tavoitteemme, meidän on jaettava tietoa ja uskallettava keskustella avoimesti toimialan kohtaamista yhteisistä haasteista.”

Orklan kasvihuonekaasupäästöt ovat puolittuneet

Orkla haluaa tehdä osuutensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, mikä on välttämätöntä Pariisin ilmastosopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jo nyt nähtävissä on merkittäviä vaikutuksia toteutuneista hankkeista:

”Ostamalla uusiutuvan sähkön alkuperätodistuksia, vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä asteittain ja toteuttamalla energiatehokkuusohjelmia olemme vähentäneet Orklan toimintojen kasvihuonekaasupäästöjä yli 50 prosenttia viimeisten neljän vuoden aikana, ja noin 40 prosenttia energiasta, jota käytämme, on uusiutuvaa”, Ellen Behrens sanoo.

Kasviperäisten elintarvikkeiden lisääntyminen tuoteportfoliossa

”Kasvipohjainen ruoka voi olla sekä terveellistä että ilmastoystävällistä, ja se, että tämäntyyppisen tuotteen myynti tarjoaa myös kasvupotentiaalia, on selvä lisäetu. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että saavutimme yli 50 prosentin liikevaihdon kasvun vegaanisten- ja kasviperäisten tuotteiden saralla kahden tuotemerkkimme, Naturlin ja Anamman, myötä viime vuonna, Ellen Behrens sanoo.

Lue lisää aiheesta Orklan vuosikertomuksesta 2018: https://annualreport2018.orkla.com/