Orkla mukana varmistamassa ilmastotyön jatkuvuutta

Orkla on sitoutunut tukemaan koronaviruskriisin jälkeistä taloudellista elpymistä ilmaston kannalta kestävällä tavalla. Kansainväliseen ilmastokampanjaan osallistuu Orklan lisäksi 154 yritystä 33 eri maasta.

20.05.2020

Kansainvälisen “Uniting Business and Governments to Recover Better” -kampanjan takana on Science Based Targets initiative (SBTi) -organisaatio sekä YK:n Global Compact -aloite.

Yhteensä 155 yritystä 33 eri maasta osallistuu kampanjaan, joka painottaa yrityselämän ja valtioiden yhteistyötä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Talous täytyy saada koronaviruskriisin jälkeen takaisin raiteilleen tavalla, joka tukee globaalien ilmastohaasteiden ratkaisemista. Yritysten on oltava valmiita investoimaan uusiutuvaan energiaan ja vastuullisiin ratkaisuihin. Samalla tarvitsemme ilmastopolitiikkaa, joka vähentää tämänkaltaisten investointien riskejä sekä edesauttaa vihreää kasvua.

”Koronaviruskriisi on asettanut valtavan taakan yhteiskuntamme harteille. Taloutta uudelleenrakennettaessa on tärkeää, että yritykset ja valtiot tekevät yhteistyötä, jotta pystymme saavuttamaan ilmastotavoitteemme ja elvyttämään taloutta kestävällä tavalla”, sanoo Orklan konsernijohtaja Jaan Ivar Semlitsch.

Orklalla on koronaviruskriisin aikana tärkeä yhteiskunnallinen rooli ruoka-, hygienia- ja kodinpuhdistustuotteiden toimittajana. Orkla on lisännyt tuotantoaan tietyissä kriittisissä kategorioissa pystyäkseen vastaamaan kohonneeseen kysyntään ja turvaamaan tavaran saatavuuden myös poikkeustilanteen aikana.

Samanaikaisesti Orkla haluaa olla myös edelläkävijä vastuulliseen tuotantoon siirtymisessä. Yritys on asettanut Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi, eli ilmaston lämpenemisen rajaamiseksi 1,5 asteeseen. SBTi on vahvistanut Orklan ilmastotavoitteet, ja yritys on viimeisen viiden vuoden aikana vähentänyt kasvuhuonepäästöjään lähes 60 prosenttia.

”Teemme päästöjen vähentämisen lisäksi jatkuvasti työtä ruokahävikin ja omien tuotteidemme ilmastojalanjäljen pienentämiseksi sekä pakkausten kierrätettävyyden lisäämiseksi. Vastuullisuustyömme keskiössä on muun muassa kasvipohjaisten vaihtoehtojen tarjoaminen lihalle sekä tuotteiden ja pakkausten kehittäminen uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista”, kertoo Nina Olin, Orklan viestintäjohtaja Suomessa.

Allekirjoittamalla “Uniting Business and Governments to Recover Better” lausunnon Orkla haluaa varmistaa, että ilmaston hyväksi tehtävä työ ei pysähdy COVID-19 pandemian takia.

Yhteydet

Nina Olin

CCO/Orkla Corporate Communications Finland

nina.olin@orkla.fi