Orkla kärkisijoilla Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

Orkla on arvioitu kolmen Euroopan vastuullisimman elintarvikealan yrityksen joukkoon Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä (DJSI). Tämä on jo kymmenes vuosi peräkkäin, kun Orkla on mukana arvostetussa Dow Jones Sustainability Index Europessa.

25.11.2020

Ellen Behrens, Orkla-konsernin vastuullisuusjohtaja

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä arvioidaan laajasti yrityksen ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.

“Arviointi on auttanut meitä Orklalla vertaamaan toimintaamme myös muihin alan yrityksiin. On todella hienoa nähdä, että työmme päästöjen pienentämisen, ympäristöystävällisempien pakkausten ja vastuullisten raaka-ainehankintojen eteen on palkittu korkeilla pisteillä arvioinnissa”, toteaa Orkla-konsernin vastuullisuudesta vastaava johtaja Ellen Behrens.

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiä pidetään yleisesti maailman merkittävimpänä yritysten vastuullisuuteen liittyvänä mittarina. Se toimii myös sijoittajille ja muille sidosryhmille tärkeänä työkaluna yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ulkopuolisten tekijöiden arvioinnissa.

”Vastuulliseen tuotantoon siirtyminen on paitsi yhteiskuntavastuuseen liittyvä asia, mutta myös avain yrityksen menestykseen. Kyse on siitä, että pystymme tarjoamaan tuotteita ja ratkaisuja kestävämpään tulevaisuuteen sekä hallitsemaan vastuullisuuteen liittyviä riskejä. Dow Jonesin indeksi on merkittävä kunnianosoitus tekemällemme työlle ja luottamuksen rakentamiselle”, Behrens kertoo.

Orkla on ollut mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä jo 10 vuotta peräkkäin.

Lue lisää Orklan vastuullisuustyöstä täältä: orkla.fi/vastuullisuus

Yhteydet

Nina Olin

CCO/Orkla Corporate Communications Finland

nina.olin@orkla.fi