Orkla jälleen mukana vastuullisen sijoittamisen FTSE4Good-indeksissä

Orkla on valittu kolmatta vuotta peräkkäin mukaan kansainväliseen FTSE4Good-indeksiin. Indeksiin hyväksyttyjen yritysten on arvioitu täyttävän vahvasti globaalisti tunnustetut ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan (ESG) standardit.

28.08.2019

FTSE4Good-indeksin on tuottanut vuodesta 2011 lähtien Lontoon pörssin omistama FTSE Russell. FTSE4Good-indeksin tarkoituksena on kannustaa yrityksiä ja sijoittajia panostamaan enemmän vastuullisuuteen.

“Meillä on suuria tavoitteita Orklan vastuullisuustyölle ja näemme vastuullisuuden yhä tärkeämpänä kasvun luomiselle ja luottamuksen rakentamiselle. Se, että meidät on valittu tähän arvostettuun vastuullisuutta mittaavaan indeksiin on hieno tunnustus tekemästämme työstä, ja kannustaa meitä tekemään yhä enemmän”, kertoo Orklan vastuullisuusasioista vastaava johtaja, Ellen Behrens.

Orklan vastuullisuusohjelmaan 2025 kuuluu muun muassa asteittainen siirtyminen uusiutuvan energian käyttöön, jätteiden hyödyntämiseen ja kiertotalouteen panostaminen sekä terveellisiin elämäntapoihin kannustavien tuotteiden kehittäminen.

FTSE4Good on yksi tunnetuimmista ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan sijoittamisen indekseistä. Orkla on ollut mukana indeksissä vuodesta 2017 lähtien.