Näkökulma: Vastuullisuus tuotekehityksen osana

Suurin osa ihmisistä haluaa toimia oikein ja vastuullisesti, mutta ostopäätökset tehdään kiireessä eikä vastuullisuuden tunnistamiseen ole aikaa. Tiedolla on tärkeä rooli vastuullisuuden edistämisessä, kirjoittaa Orkla Suomen innovaatio- ja vastuullisuusjohtaja Katja Salminen.

07.02.2022

Vastuullisuus ohjaa myös yrityksen tuotekehitystyötä. Tällöin yhdistyy tuotteen tuotantotapa, raaka-aineet ja ominaisuudet. Vastuullisinkaan tuote ei houkuta, jos maku ja rakenne eivät ole kohdallaan. Vastuullisesta tuotteesta tulee lopulta vastuuton, jos se päätyy roskakoriin.

Nykyisten tuotteiden vieminen vastuullisempaan suuntaan vaatii sinnikästä taustatyötä ja kokeilua. Esimerkiksi ikonisten Juhlapöydän konvehtien resepteistä palmuöljyn poistaminen oli vuosien työn takana.

Vastuullisuus ajaa vahvasti myös tulevaisuuden portfolion ja tuotteiden kehitystä. Sen tulee olla myös taloudellisesti kannattavaa ja luoda pohjaa tulevaisuudelle. Vastuullisuus osana kehitystyötä lisää keskustelua tuotteen kehitysprosessissa sekä ymmärrystä siitä, miten voimme parantaa tuotteen vastuullisuutta. Esimerkiksi uusi Taffel-tuotesarja tehtiin teknologiainvestoinneilla ravitsemuksellisesti vastuullisemmaksi.

Yrityksen tulee olla vastuullisuudessaan läpinäkyvä ja johdonmukainen. Työtä tehdään koko arvoketjussa ja vastuullisuus tulisikin muuttua entistä enemmän ns. perustekemiseksi, joka seuraa mukana kaikissa toiminnoissa yhtenä osana. Ei niin, että tuotekehityksessä tehdään vastuullisia tuoteuutuuksia, vaan tuoteuutuudet kehitetään automaattisesti mahdollisimman vastuullisiksi. Tällöin vastuullisuus muuttuu olemaan osa yrityksen DNA:ta ja liiketaloudelliset hyödyt voivat olla merkittäviä.

Kun vastuullisuus on osa kaikkea tekemistä, yritys osoittaa siirtyneensä sanoista tekoihin. Päälle liimattu vastuullisuusmielikuva karkottaa tiedostavan kuluttajan eikä viherpestyä mainetta puhdisteta hetkessä.

Vastuullisuuden nimissä tehdyt toimet ja investoinnit harvoin tuovat pikavoittoja, vaan ovat pitkäjänteistä työtä. Täydellistä lopputulosta harvoin saadaan aikaiseksi. Askel kerrallaan viemme tätä oikeaan suuntaan myöntäen, ettemme ole virheettömiä, vaikka parhaamme teemme.

Katja Salminen
Orkla Suomen innovaatio- ja vastuullisuusjohtaja

Kirjoitus on julkaistu alunperin FIBS ry:n Yritysvastuu 2021 Teemajulkaisu 2: Yritysvastuun strateginen merkitys ja liiketoimintahyödyt -raportin osana.