Kalaöljyravintolisän käyttö raskauden aikana ehkäisee lapsen astmaa

Merellisten omega-3-ravintolisien käyttö raskauden viimeisen kolmanneksen aikana vähentää huomattavasti lapsen jatkuvien uloshengitysvaikeuksien, astman ja alahengitysteiden infektioiden riskiä. Tutkimus suoritettiin Kööpenhaminan yliopistossa yhteistyössä paikallisten sairaaloiden kanssa ja julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä.

24.09.2018

Joka viides alle 6-vuotias lapsi kärsii astmasta. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että merellisten omega-3-rasvahappojen puutostilan ja astman sekä uloshengitysvaikeuksien välillä on selkeä yhteys. Omega-3-rasvahappojen käytön positiivinen vaikutus astmaoireisiin sekä alahengitysteiden infektiosairauksiin saattaa liittyä niiden tulehdusta hillitseviin vaikutuksiin ja immuunireaktioiden säätelyyn.

Hengitysvaikeuksien tai astman kehittymisen riski viiden ensimmäisen elinvuoden aikana väheni kolmanneksella (31%) niiden lasten kohdalla, joiden äidit käyttivät omega-3-ravintolisiä raskauden aikana. Mitä alhaisemmat äidin omega-3-tasot olivat ennen hänen osallistumistaan tutkimukseen, sitä suurempi vaikutus oli (riski väheni 54%). Omega-3-ravintolisien vaikutus oli suurin lapsilla, joiden äidit eivät käyttäneet suuria annoksia D-vitamiiniravintolisiä.
Ravintolisät yhdistettiin myös vähentyneeseen alahengitysteiden infektioiden riskiin, mutta ei allergisten reaktioiden riskin vähenemiseen.

Koska tutkimukseen osallistuneiden tanskalaisten naisten veren omega-3-arvot olivat kansainvälistä keskiarvoa korkeammat, on mahdollista, että muualta kotoisin olevien henkilöiden kohdalla omega-3-ravintolisän vaikutus olisi ollut vielä huomattavampi.

Merelliset omega-3-rasvahapot vs. lumelääkkeenä käytetty oliiviöljy
New England Journal of Medicine -aikakausjulkaisussa joulukuussa 2016 julkaistu tutkimus toteutettiin satunnaistetusti vertailtuna kaksoissokkokokeena ja siihen osallistui merkittävä määrä koehenkilöitä pitkällä ajanjaksolla.
Kokeeseen osallistuneille 736 naiselle annettiin raskauden viimeisen kolmanneksen ajan ja synnytyksen jälkeisellä viikolla neljä kapselia, jotka sisälsivät joko 2,4 grammaa merellisiä omega-3-rasvahappoja (1300 mg EPA, 900 mg DHA) tai lumelääkettä oliiviöljyä, joka sisältää kasviperäisiä (ALA) omega-3-rasvahappoja, (1700 mg n-9, 300 mg n-6).

Syntyneitä 695 lasta tarkkailtiin vastasyntyneistä 5-vuotiaiksi asti.
Raskaana olevilla teetettiin ravitsemuskysely ja heidän verensä EPA- ja DHA-arvot mitattiin sekä tutkimuksen alussa että viikko synnytyksen jälkeen, minkä lisäksi heiltä kartoitettiin rasvahappoja ja desaturaatiota koodaavat geenit.

Tutkimukseen ei osallistunut naisia, jotka käyttivät säännöllisesti yli 600 IU/15 µm annoksia D-vitamiinia tai jotka kärsivät kroonisista sydämen, endokriinien tai munuaisten häiriöistä.

Lapsia seurattiin tarkasti 1, 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 ja 60 kuukauden ikäisinä, ja heidän ruokavalionsa kartoitettiin. Hengitystiesairaus diagnosoitiin, mikäli lapsella oli viisi kolmen päivän kestoista kohtausta kuuden kuukauden aikajaksolla. Diagnoosina oli pitkäaikaiset uloshengitysvaikeudet (persistent wheeze) kolmanteen ikävuoteen asti, tämän jälkeen astma.

Tutkimukseen osallistuneet noudattivat annettuja ohjeita hyvin: 71 prosenttia naisista seurasi tutkimusohjeita yli 80% tarkkuudella.

Tutkimus suoritettiin Tanskassa Herlev ja Gentofte -sairaalassa Kööpenhaminan yliopistossa osana COPSAC-kohorttitutkimusta.

Viitteet:
1.Hans Bisgaard, Jakob Stokholm, Bo L. Chawes, Nadja H. Vissing, Elin Bjarnadóttir, Ann-Marie M.
Schoos, Helene M. Wolsk, Tine M. Pedersen, Rebecca K. Vinding, Sunna Thorsteinsdóttir, Nilofar V. Følsgaard, Nadia R. Fink, Jonathan Thorsen, Anders G. Pedersen, Johannes Waage, Morten A.
Rasmussen, Ken D. Stark, Sjurdur F. Olsen, Klaus Bønnelykke. Fish Oil–Derived Fatty Acids in
Pregnancy and Wheeze and Asthma in Offspring. New England Journal of Medicine, 2016; 375 (26): 2530 DOI: 10.1056/NEJMoa1503734