Elinkeinoelämä vaatii kansainvälistä sopimusta ympäristön ja ihmisten hyväksi

Orkla on täysin samoilla linjoilla WWF:n kanssa siitä, että tarvitsemme maailmanlaajuisen liikkeen luonnon suojelemiseksi. Huhtikuussa Orkla allekirjoitti vetoomuksen, jonka tavoitteena on saada aikaan kansainvälinen ympäristöä ja ihmisiä koskeva sopimus (Global Deal for Nature and People).

04.04.2019

WWF peräänkuuluttaa kehittämään Pariisin ilmastosopimuksen kaltaisen maailmanlaajuisen sopimuksen ympäristö- ja ihmisoikeusasioista. Elinkeinoelämän vetoomus asiasta laitettiin alulle WWF Norjan ”Miljøtalen” -konferenssissa 3. huhtikuuta 2019. Orkla on yksi niistä yrityksistä, jotka tukevat tätä aloitetta.

”Luonnon tuhoutuminen on yhtä suuri uhka kuin ilmastonmuutos, ja liiketoiminta sekä teollisuus ovat täysin riippuvaisia luonnon resursseista. Onneksi yhä useammat ihmiset alkavat ymmärtämään tämän tosiasian. WWF:n vetoomus antaa elinkeinoelämän toimijoille mahdollisuuden auttaa meitä vaikuttamaan hallituksen päätöksiin pyrkiessämme luomaan ympäristöä ja ihmisiä koskevan maailmanlaajuisen sopimuksen. Olemme hyvin iloisia siitä, että Orkla haluaa osallistua tähän vetoomukseen”, sanoo WWF Norjan pääsihteeri Bård Vegar Solhjell.

WWF:n vuoden 2018 Living Planet -raportin mukaan villieläinkannat ovat vähentyneet maailmanlaajuisesti keskimäärin 60 prosenttia vuodesta 1970 lähtien, ja suuntaus on negatiivinen myös muilla tärkeillä luonnonvaraisilla lajeilla ja ekosysteemeillä.

”Uskomme, että kansainvälinen ympäristöä ja ihmisiä koskeva sopimus, jolla on sitovia tavoitteita ja yhteisiä toiminnan seurantaperiaatteita, on ratkaisevan tärkeä tehokkaan johtamisen varmistamiseksi, maiden välisten ponnistelujen koordinoimiseksi ja tarvittavan kehityksen saavuttamiseksi”, sanoo Ellen Behrens, Orkla-konsernin yritysvastuujohtaja. ”Liike-elämän- ja teollisuudenyhteisöt voivat kaikki olla keskeisessä asemassa pyrittäessä suojelemaan ja säilyttämään biologista monimuotoisuutta.”

Yhdistämme voimamme luonnon suojelemiseksi

”Haluamme edistää biologisen monimuotoisuuden turvaamista parantamalla omaa toimintaamme, tarkastelemalla toimitusketjujamme aktiivisesti, keskittymällä innovaatioihin ja edistämällä kestäviä liiketoimintakäytäntöjä”, Behrens sanoo.

Allekirjoittamalla vetoomuksen Orkla sitoutuu:

  • pyytämään Norjan hallitusta tekemään aktiivisia ja kohdennettuja toimia edistääkseen ympäristöä ja ihmisiä koskevan maailmanlaajuisen sopimuksen toteutumista vuonna 2020
  • vähentämään resurssien kulutusta ja ympäristövaikutuksia omassa toiminnassaan järjestelmällisesti ja jatkuvasti

”Teemme systemaattisia ponnisteluja energian ja veden käytön vähentämiseksi, uusiutuvan energian käyttöönottamiseksi, sekä elintarvike- ja muiden jätteiden vähentämiseksi kaikissa toiminnoissamme 30 maassa. Näiden tekojen avulla olemme vähentäneet omien toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä yli 50 prosenttia vuodesta 2014. Toivomme näiden tulosten innostavan myös muita”, Ellen Behrens sanoo.

Tiesitkö että …?

Orkla pyrkii määrätietoisesti myös edistämään kalakantojen kestävää hoitoa sekä kestävää maataloustuotantoa, ilman metsien hävittämistä. Konserni kannustaa tavarantoimittajiaan ja alihankkijoitaan ottamaan käyttöön hyviä käytäntöjä, sekä tekee yhteistyötä sertifiointiorganisaatioiden, kuten MSC:n, RSPO:n ja Rainforest Alliancen (UTZ sertifioitu) kanssa.

Lue lisää Orklan vastuullisuudesta osoitteesta: https://www.orkla.fi/vastuullisuus/

Lue lisää WWF Suomen toiminnasta osoitteesta: https://wwf.fi/