Alle kolmannes suomalaisista puhdistaa hammasvälit säännöllisesti

Alle kolmasosa suomalaisista käyttää säännöllisesti hammasvälituotteita, kuten hammaslankaa (i). Myös hampaiden harjauksessa on puutteita, sillä vain neljä viidesosaa 30 vuotta täyttäneistä naisista ja hieman yli puolet miehistä sanoo harjaavansa hampaansa vähintään kahdesti päivässä (ii).

08.10.2018

– Hampaiden pinnalle muodostuva plakki aiheuttaa reikiä, iensairauksia ja pahanhajuista hengitystä. Hampaissa on viisi pintaa, joista hammasharja puhdistaa vain kolme, kertoo hammaslääkäri Jasmine Ben- Ami.

– Hammasvälituote pudistaa hampaat sieltä, mihin hammasharja ei ylety, Ben- Ami jatkaa.

Reikiintyvät hammasvälit

Käypä hoito -suosituksen mukaan aikuisten lisäksi yläkoululaisten tulisi puhdistaa hammasvälit päivittäin (iii). Aikuisilla uusia reikiä muodostuu eniten juuri hammasväleihin. Hammaslääkärit ja suuhygienistit suosittelevat hammaslankaa, -tikkuja tai -väliharjoja.

Helpointa hammasvälien puhdistus on yleensä iltaisin, sillä aamuisin voi olla kiire päivän askareisiin. Oman mieltymyksen mukaan hammasvälit voi puhdistaa joko ennen tai jälkeen hampaiden harjauksen. Jos haluaa maksimoida fluorihammastahnan tehon, hampaat voi pesun jälkeen jättää huuhtomatta, puhdistaa välit ja lopuksi huuhtoa, jolloin fluoria kulkeutuu myös hammasväleihin.

– Hammasvälituote kannattaa valita hammasvälien koon mukaan. Joskus samaan hampaistoon voi useampaakin erilaista hammasvälituotetta, jos hammasväleissä on suuria kokoeroja tai erityisen hankalia kohtia. Sopivat välineet löytyvät kokeilemalla, neuvoja kannattaa kysyä. Saatavilla on lukuisia eri vaihtoehtoja ja kokoja, joista jokainen löytää varmasti itselleen mieluisan tuotteen, sanoo Ben- Ami.

Ikääntyvien hampaattomuus on vähentynyt selvästi 2000-luvulla ja ikääntyvillä on aiempaa enemmän omia hampaita. Lisäksi osa- tai kokoproteesia käyttää entistä harvempi2. Omat hampaat ja hammasvälit vaativat hammasproteesia enemmän hoitoa.

 

Minkä nuorena oppii…

Kun hammasvälien puhdistuksen aloittaa jo nuorena, hyvää tapaa tulee jatkettua aikuisenakin. Hampaiden harjaus ja lankailu olisi hyvä tehdä yhdessä vanhemman kanssa. Tästä lapsi saa hyvän mallin, jota jatkaa vanhempanakin. Kuusivuotiailla lapsilla on jo rautahampaita, ja hammasvälit alkavat pienentyä.

 

 

Hammaslääkärin vinkit päivittäiseen hampaidenhoitoon:

  1. Harjaa hampaat kahdesti päivässä
  2. Puhdista hammasvälit päivittäin hammaslangalla, -lankaimella tai hammasväliharjalla
  3. Nauti päivän aikana 3–6 ateriaa ja vältä napostelua
  4. Vältä tupakkaa ja käytä alkoholia kohtuudella

 

 

(i) Orkla Care landscape 2016 (PT ja apteekki)

(ii) Koskinen S, Lundqvist A, Ristiluoma N, toim. Terveys. toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti 68/2012. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90832/Rap068_2012_netti.pdf. Viitattu 25.9.2017.

(iii) Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 25.9.2017). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi