MSC takaa kalan vastuullisuuden merestä lautaselle asti

Sininen MSC-merkki on eräs Suomen tunnetuimmista ympäristömerkeistä. Yli puolet suomalaisista tuntee sen ja yhtä moni olisi valmis suosittelemaan sertifioituja tuotteita tuttavilleen. Moni Orklan tuotemerkeistä on saanut tarkasti varjellun merkin. Tämä on tarkoittanut vuosien työtä eri puolilla maailmaa.

MSC takaa kalan vastuullisuuden merestä lautaselle asti

Sininen kalamerkki pakkauksessa kertoo kuluttajalle, että kala- tai äyriäistuotteen on pyytänyt vastuullinen kalastusyritys ja että tuotteen alkuperä voidaan jäljittää alkulähteille asti. MSC on tällä hetkellä kattavin kansainvälisesti tunnustettu sertifiointi- ja ympäristömerkintäohjelma luonnonkaloille ja -äyriäisille.

Merkin myöntäjä, Marine Stewardship Council, on tehnyt töitä liikakalastuksen estämiseksi yli 20 vuoden ajan yhdessä yritysten ja tiedeyhteisön kanssa. Merkintä on yrityksille vapaaehtoista.

”Abban tonnikalatuotteissa on syksystä lähtien käytetty ainoastaan vastuullista, sertifioitua kalaa. Sertifikaatin saanutta raaka-ainetta käytetään myös Kallen mätitahnassa sekä Orkla Caren valikoimassa monessa Möllerin kalanmaksaöljytuotteessa”, Orkla Suomen vastuullisuusjohtaja Katja Salminen kertoo.

Sertifiointi on pitkä prosessi

MSC-sertifikaatin voi saada mikä tahansa kalastusyritys koosta, maantieteellisestä sijainnista tai sen kalastusmenetelmistä riippumatta. Sertifikaatti myönnetään, kun puolueeton taho on arvioinut yrityksen toimintaa ja sen vaikutuksia luonnonkaloihin sekä ympäristöön.

”Sertifiointi ei tapahdu hetkessä. Huolellinen valmistelu on aina avain sujuvaan sertifiointiprosessiin, mutta kestävän kalastuksen standardiamme varten tehtävä arviointi kestää usein noin 12–18 kuukautta. Prosessin kestoon vaikuttavat kalastusyrityksen toiminnan laajuus ja monimutkaisuus, tiedon saatavuus ja sidosryhmien osallistumisen taso”, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Johanna Vepsä Suomen MSC-organisaatiosta kertoo.

Sertifikaatti uusitaan viiden vuoden välein, ja yritykset auditoidaan joka vuosi. Lisäksi sertifikaatin ehtona on, että yritys kehittää toimintaansa yhä vastuullisempaan suuntaan. Näin pidetään huolta, että standardien mukainen toiminta on pysyvä osa yritysten toimintaa, eikä tilapäinen projekti.

Sertifikaatti kattaa kalakannan, kalastajat ja merkin käyttäjät

MSC:n ohjelma pitää sisällään useampia osa-alueita, esimerkiksi kestävän kalastuksen standardin ja jäljitettävyysstandardin. Standardien kehittämiseen osallistuu muun muassa kalastusteollisuuden, tiedemaailman ja ympäristöjärjestöjen edustajia.

”Kestävän kalastuksen standardia käytetään kalastusyritysten hallinnon ja vastuullisuuden arviointiin. Standardin mukainen sertifikaatti myönnetään sitä hakevalle kalastuskokonaisuudelle – tämä voi olla esimerkiksi alueellinen kalakanta tai tietty kalastusyritys.”, Vepsä jatkaa.

Jäljitettävyysstandardilla puolestaan varmistetaan, että sertifioitu raaka-aine on jäljitettävissä merestä lautaselle asti. Tämä on mahdollista, koska sertifioitu kala ja äyriäiset pidetään erillään sertifioimattomasta saaliista koko toimitusketjun ajan. Sertifioitu saalis merkitään selkeästi, jotta voidaan tarvittaessa selvittää, mistä se on peräisin.

”Jäljitettävyys on tärkeää, koska matkalla merestä lautaselle kala- ja äyriäistuotteet saattavat kulkea monien käsien kautta. Jotta tuote voidaan merkitä sinisellä MSC-merkillä, on kaikilla toimitusketjun yrityksillä oltava voimassa oleva jäljitettävyyssertifikaatti. Puolueettomat sertifiointilaitokset auditoivat kaikki yritykset, ja tuotteille tehdään esimerkiksi DNA-testausta pistokokeena. Näin varmistetaan, että MSC-merkityt merenelävät ovat sitä, mitä niiden pakkauksessa tai ruokalistalla väitetään olevan”, Vepsä kertoo.

 

Tiesitkö tämän MSC:stä?

  • MSC-merkin myöntäjä, Marine Stewardship Council, on sitoutumaton, voittoa tavoittelematon organisaatio.
  • Maailmassa on noin 300 kalastusyritystä 35 maassa, joille on myönnetty MSC-sertifikaatti.
  • Sertifikaatin saaneet yritykset pyytävät vuodessa lähes 10 miljoona tonnia kalaa tai äyriäisiä. Määrä on lähes 12 prosenttia kaikesta maailmassa pyydetystä kalasta.
  • Yli 27 000 kala- ja äyriäistuotteella on sininen MSC-ympäristömerkki.

 

Merkin taustalla kolme periaatetta

Kun yritys hakee kestävän kalastuksen sertifikaattia, riippumattomat arvioijat selvittävät, onko yrityksen toiminta MSC:n kestävän kalastuksen standardin kolmen pääperiaatteen mukaista: jääkö mereen tarpeeksi kalaa, mitkä kalastuksen vaikutukset ovat ja hallinnoidaanko toimintaa hyvin.

  1. Sertifikaatin saadakseen kalastusyrityksen tulee varmistaa, että mereen jää kalastuksen jälkeenkin tarpeeksi kalaa. Merialuetta ei siis saa kalastaa tyhjiin, vaan kalakantojen tulee pysyä tuottavalla ja terveellä tasolla.
  2. Sertifikaatin saadakseen yrityksen on minimoitava ympäristövaikutukset eli varmistettava, että kalastuksella ei häiritä toisia eläinlajeja ja niiden elinympäristöjä.
  3. Toimintaa on hallinnoitava tehokkaasti. Sertifioitujen kalastusyritysten tulee noudattaa lakeja ja sopeutua toimintaympäristön muutoksiin.